Úvodní strana

 

Vítejte na stránkách doc. PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D., děkanky FSV UK

Stránka byla zveřejněna 24. října 2017 v návaznosti a v reakci na první volbu kandidáta/kandidátky na funkci děkana FSV UK, která proběhla 17. října 2017. Ve druhé volbě jsem byla Akademickým senátem FSV UK zvolena a moji političtí nepřátelé rozpoutali neuvěřitelnou lživou a manipulativní kampaň, abych děkankou nebyla jmenována. Kampaň vzbudila pozornost, ale přinesla mi také velkou vlnu solidarity a podpory od kolegyň a kolegů ze světa i Česka, které si nesmírně vážím.

Za uplynulé roky se mi podařilo udělat pořádný kus práce na fakultě i na sobě samé. Co se týče mých kandidátských priorit, nechávám je zde pro informaci, většinu z nich jsem se svým týmem úspěšně naplnila, a to nám ještě třičtvrtě roku do konce volebního období zbývá.

  • Chci, abychom byli sociálně-vědní fakultou první volby pro nejlepší studenty, pedagogy a vědce. A aby naši absolventi byli nejžádanější pro zaměstnavatele.
  • Zaměřím se na propojení oborů ve výzkumu i ve výuce na fakultní i univerzitní úrovni.
  • Zlepším podmínky a postavení doktorandů na fakultě.
  • Rozšířím spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami.
  • Chci zmodernizovat fungování fakulty a zjednodušit byrokracii.
  • Dohlédnu na to, aby jinonický projekt přinesl moderní zázemí pro studium a vědu.
  • Podpořím aktivity studentských spolků.
  • Přeji si, abychom byli slyšet. Aby byl expertní hlas lidí z naší fakulty ve veřejném prostoru výraznější.

Bohužel úspěch s sebou nese další “okopávání” ze strany neúspěšných oponentů. Proto se nyní v souvislosti s mým jmenováním docentkou opět vynořilo několik desítek mých “skalních přívrženců”, kteří se snaží, aby tento úspěch byl přepólován v neúspěch. Stejně jako před lety najdete na této stránce fakta k celému “případu”, tedy dopis představitelů FTVS UK a můj blog na Aktuálně.cz.

Až doposud jsem ataky na sebe brala jako sice nedůstojnou a odpornou, ale nevyhnutelnou součást mojí pracovní kariéry na univerzitě. Nyní mě ale kolegyně a kolegové povzbuzují k tomu, že je třeba jasně vystoupit a postavit se dlouhodobé institucionální šikaně, která se schovává za tzv. oprávněnou akademickou kritiku. Není to jen o mně, signatáři výzev dlouhodobě poškozují i dobré jméno naší fakulty. Proto jsem všechny podklady předala svému právnímu zástupci.

S poděkováním za dosavadní přízeň

Alice N. Tejkalová